december 27, 2016

FHKE Tilburg

Fontys Hogeschool voor Kind en Educatie (FHKE) wil de huisvesting voor haar PABO-opleiding in Tilburg beter laten aansluiten bij de nieuwe visie op onderwijs. Hiervoor zijn aanpassingen binnen de huidige huisvesting noodzakelijk zodat de onderwijsomgeving de impuls krijgt die zij nodig heeft. Bestaande wanden worden hergebruikt maar er komt meer transparantie binnen het gebouw en aandacht voor innovatieve onderwijsmethoden. Zo worden 3 standaard lokalen samen gevoegd waardoor meerdere groepen les krijgen in 1 grote ruimte die variabel is in te delen. Medewerkers gaan flexibel werken en maken gebruik van een werkcafé. Studenten krijgen diverse studieplekken ter beschikking. Het kleurgebruik van de nieuwe inrichting sluit aan bij de blauwe kleur die gebruikt wordt voor de routing in het Mollen-gebouw. De visuals op de wanden sluiten aan bij de thema’s van FHKE.

In opdracht van Gispen