Op 1 februari 2023 werd Kindcentrum aan de Oosterplas feestelijk geopend. In de nieuwbouw is plek voor 2 voormalige basisscholen, dagopvang, peuterspeelzaal, BSO en een sportzaal. Het gebouw dat ontworpen is door architectenbureau KOW ligt aan de Oosterplas in Den Bosch. In het interieur is een vertaling gemaakt van deze natuurlijke omgeving naar binnen toe. Voor de onderwijsgebieden met lokalen en leerpleinen worden heldere waterkleuren toegepast. Rondom het hart van de school met daarin de aula, personeelsruimte en bibliotheek is een warme centrale kern gevormd. Voor het meubilair is gezocht naar enerzijds uniformiteit en herkenbaarheid en anderzijds de mogelijkheid om per leergebied eigen wensen in te vullen. In nauw overleg met de gebruikers is de uiteindelijke invulling tot stand gekomen.

Opdrachtgever: Kindcentrum aan de Oosterplas

Architect: KOW architecten

Aannemer: Burgland Bouw

Bouwbegeleiding: Buster Bouwcontrol

Raamcontractant meubilair: EromesMarko