De Scholengroep Leonardo da Vinci bestaat uit twee scholen. Voor de nieuwbouw van het Leonardo College in Leiden werd Studio Moj door Gispen  gevraagd mee te werken aan de aanbesteding voor een nieuwe inrichting. Voor het gebouw van Ector Hoogstad architecten is een passende inrichting ontworpen waarbij gebruikt werd gemaakt van diverse bouwblokken. De school ging van een traditionele leeromgeving naar een nieuwe onderwijsvorm met onderwijs op maat. Hierdoor ontstond meer behoefte aan verschillende ruimtes met diverse functies en voor diverse groepsgrootten. Het kleur-en materiaalgebruik werd afgestemd op het ontwerp van Ector Hoogstad en de wandprint van ARTvertisement. In het najaar van 2021 werd de nieuwbouw in gebruik genomen.

In dit filmpje van Lithos bouw & ontwikkeling wordt een mooie impressie gegeven van het totaal: https://youtu.be/Uh8b5Ii-2gY