De diverse wachtruimten in het Stadskantoor van de gemeente Utrecht waren toe aan vernieuwing. Behalve dat er een aantal functionele wijzigingen hadden plaats gevonden moest het verouderde en kapotte meubilair vervangen worden.

Er was behoefte aan meer sfeer, een samenhangend totaal en hufterproof meubilair. Behalve deze uitgangspunten was de wens van de gemeente om waar mogelijk het project circulair uit te voeren. Er is daarom samen met de leverancier gezocht naar zoveel mogelijk bestaand meubilair dat vrij kwam uit diverse bestaande kantoren en waar nodig zijn elementen herstoffeerd, gecombineerd en voorzien van enkele nieuwe onderdelen.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Leverancier meubilair: Human Office